FÜRDŐ

A területen 2 db kültéri melegvizes medence található.

A fürdő egyidejű befogadóképessége

Nyitva tartás

Előszezon:
május 1-től június 15-ig

Hétfő – péntek 10-18 óráig
Szombat – vasárnap 9-19 óráig

Főszezon:
június 16-tól augusztus 31-ig

Minden nap 9-20 óráig

Utószezon:
szeptember 1-től szeptember 30-ig

Hétfő péntek 10-18 óráig
Szombat – vasárnap 9-19 óráig

Fürdő árak

 FelnőttKedvezményes (diák és nyugdíjas)Gyerek
Napijegy1500 Ft1100 Ft900 Ft
Kedvezményes napijegy (15 órától)1100 Ft900 Ft600 Ft
Családi kedvezményes napijegy

3000 Ft (2 felnőtt + 1 gyerek estén)

3750 Ft (2 felnőtt + 2 gyerek esetén)

 további felnőtt esetén +1100 Ft
 további gyerek esetén +600 Ft
Sétálójegy/Kísérő jegy500 Ft
Bérlet49900 Ft37400 Ft26100 Ft
10 alkalmas belépő12400 Ft10000 Ft7750 Ft
20 alkalmas belépő23100 Ft18900 Ft14600 Ft
65 éven felüliek bérlete23750 Ft 

Parkolójegy 600 Ft

Házirend

Az üzemrendtől való eltérésekről hirdetményben tájékoztatjuk vendégeinket. Az érvényben lévő szolgáltatási árak a pénztárnál vannak kifüggesztve.

Panaszkönyv a pénztárban került elhelyezésre.

A fürdő területén elektronikus megfigyelő rendszer működik, melynek tényét a belépő (napijegy, bérlet, voucher) megvásárlásával a vendég tudomásul veszi.

A házirend minden dolgozóra, fürdőző vendégre, a fürdő területére belépőkre, a fürdőben tartózkodára egyaránt kötelező!

1. A fürdőben a mindenkori megállapított nyitvatartási időben lehet tartózkodni és fürödni. Ettől eltérő utasítást csak az igazgató engedélyezhet. A belépőjegyet a fürdőben tartózkodás ideje alatt meg kell őrizni.

2. Pénztárnyitás a mindenkori nyitva tartási időben történik, pénztárzárás a zárás előtt 30 perccel korábban.

3. A házirend az egész fürdőterületre vonatkozik, melyet a vendég a belépő (napijegy, bérlet, voucher) megvásárlásával tudomásul vesz és elfogadja.

4. A tisztaságra mindenki köteles felügyelni. Szemetet szétdobálni, a vizet beszennyezni szigorúan

Tilos! A szemetet a kijelölt hulladékgyűjtőkbe helyezzék el!

5. A fürdő közvetlen területére állatot behozni Tilos! (Az őrkutyák ez alól kivételt képeznek.)

6. A fürdőt mindenki saját felelősségére veheti igénybe.

7. Szolgáltatásaink a pénztárban előre megváltott jegy ellenében vehetők igénybe. Dolgozóink – utólagos jegyvásárlásra – pénzt nem vehetnek át, értékmegőrzésre nem vállalkozhatnak.

8. A belépőjegy a megvásárlás napján, nyitvatartási időben érvényes, vissza nem váltható, egyszeri belépésre jogosít. A jegy kilépés utána visszatérésre nem jogosít.

9. A fürdő berendezéseit csak rendeltetési céljuknak megfelelően szabad használni.

10. Ittas és egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló személynek a fürdő területére belépni, ott tartózkodni tilos. Ittas és egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló egyéneknek a pénztár fürdőjegyet nem adhat ki. Az ittas és egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló vendégeket a fürdő területéről haladéktalanul el kell távolítani.

11. Be nem gyógyult sebbel, fertőző vagy undort keltő betegségben szenvedő személyek a közös fürdőket nem látogathatják.

12. Vakok, támogatásra szorulók, hallássérültek, mozgásukban korlátozottak, szellemi fogyatékosok csak kísérővel léphetnek a fürdőbe.

13. 14 éven aluli gyermekek csak folyamatos szülői, illetve felnőtt kísérő felügyelete mellett tartózkodhatnak a Fürdő területén, és a szülő illetve felnőtt kísérő felelősségére használhatják a Fürdő létesítményeit.

14. A medencében minden korosztály részére fürdőruha, a nem szobatiszta gyermekek számára a vízhatlan „úszópelenka” használata kötelező!

15. A medencékben férfiaknak úszónadrág, nőknek bikini vagy úszódressz használata kötelező! Utcai vagy alsóruházatban a medencék használata Tilos!

16. Üveget, törékeny tárgyat, élelmiszert, újságot – olyan dolgokat, amelyek a medence vizét beszennyezik – a fürdőmedencékbe bevinni tilos. Tilos rádiót, magnót, CD-t úgy hallgatni, hogy az másokat zavarjon.

17. A medencébe lépés előtt a zuhanyzás kötelező!

18. A fürdőmedencébe ugrálni tilos. Mások testi épségét veszélyeztető társasjátékot játszani tilos.

19. Az úszni nem tudók csak a kijelölt helyeken, sekély vízben fürödhetnek.

20. A csoportok, különös tekintettel a gyermekcsoportok vezetői felelősek a csoport fegyelméért, élet-, baleset- és vagyonbiztonságáért, a Házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért.

21. Mások testi épségét veszélyeztető társasjátékot játszani tilos.

22. A figyelmeztető táblákon feltüntetett utasítások betartása minden vendég részére kötelező.

23. A fürdő vezetőjének, fürdőmesterének a házirend betartására, valamint a fürdőzés módjára vonatkozó utasításait minden fürdőző, fürdőben tartózkodó személy köteles betartani.

24. A fürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó dolgozók hivatalos személynek tekintendők, és a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg őket. Ugyanígy a biztonsági jelvénnyel rendelkezőket is.

25. Szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható minden személy, aki szándékos magatartásával a fürdő üzemeltetését, mások testi épségét, egészségét veszélyezteti, a fürdőszabályzat egészségügyi, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásaiban foglaltakat ismételten vagy figyelmeztetés ellenére megsérti.

26. Azt a személyt, aki a házirendben foglaltakat megsérti, vagy a fürdő rendjét, a fürdő vendégek nyugalmát zavarja, de magatartása nem minősül szabálysértésnek, a fürdőből el kell távolítani és a fürdőszolgáltatások további igénybevételéből, ki kell zárni. Ehhez szükség esetén hatósági személy közreműködése is igénybe vehető.

27. A fürdő területén a talált tárgyakat haladéktalanul át kell adni a fürdő vezetőjének, megőrzés céljából. Igazolt tulajdonosa a vezetőtől kapja vissza elveszett és megtalált értékeit.

28. Lopás esetén a sértett felelőssége a fürdővezetőt értesíteni. A fürdő dolgozói kötelesek segíteni a károsultat.

29. A Fürdő területén elhelyezett és őrizetlenül hagyott tárgyakért, valamint a Fürdő területén hagyott tárgyak elvesztéséből származó károkért a Fürdő nem vállal felelősséget.

30. A fürdő területén csak az arra kijelölt helyen engedélyezett a dohányzás.

31. A Fürdő vezetése, rendkívüli meteorológiai viszonyok között (villámlás, szélvihar) a medencék használatát ideiglenesen, biztonsági okokból szüneteltetheti. Ezért a Fürdő a vendégeknek kártérítéssel nem tartozik!

32. A Fürdő területén tüzet rakni, csak az arra kijelölt helyen, a mindenkori létesítményvezető engedélyével lehet!

A fürdő részletes üzemelési rendjét, a medencék vízellátási, ürítési, takarítási, fertőtlenítési rendjét, az élet- és balesetvédelmi, érték- és vagyonvédelmi, tűzrendészeti előírásait a vállalat belső szabályzatai.

A fürdő vezetője üzemelési naplót, ellenőrzési naplót, sérülési naplót köteles rendszeresen vezetni.