Telefon (62) 430-843
Mobil +36-20/527 45 39
+36-30/610 66 03
E-mail szegedcamping@ihrk.hu

Kemping

2021. május 1-től az alábbiak alapján üzemeltetjük egységünket.

 A Partfürdőn jelenleg a vonatkozó kormányrendelet alapján üzleti, valamint magyar és Magyarország által hivatalosan elismert védettségi igazolvánnyal rendelkező szabadidős céllal érkező vendégeket fogadhatunk.

 Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy érkezéskor Önnek írásban nyilatkoznia kell tartózkodása céljáról. Szabadidős céllal érkező vendégnek be kell mutatni a magyar vagy Magyarország által hivatalosan elismert védettségi igazolványát, valamint személyazonosításra alkalmas okmányát. Amennyiben megtagadja a nyilatkozattételt, vagy nem tudja felmutatni a magyar vagy Magyarország által hivatalosan elismert védettségi igazolványát, úgy nem tudjuk Önt fogadni.

  

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!  

 

SÁTOR

A területen 700 férőhelyes kemping üzemel. A kempingezőket kellemes környezet várja az óriás nyárfák

tövében. Vendégeink rendelkezésére áll a kemping közös hideg-meleg vízzel felszerelt szociális blokkja,

főző helyisége.

A kijelölt tűzrakó helyeken bográcsozásra, szalonna sütésre, kültéri sütögetésre is lehetőség van.

Vendégeink térítés mentesen használhatják a területen található sportpályákat, valamint a szabadstrandot.

 

Egységenként fizetendő díj
Sátorhely egység/éj 990.- Ft
Sátorhely + motor  egység/éj  1.290.- Ft
Sátorhely + gépkocsi  egység/éj  1.590.- Ft
Személyenként fizetendő díj
Szállásdíj felnőtt  fő/éj  1.600.- Ft
Szállásdíj gyerek (4 - 14 éves korig)  fő/éj  1.280.- Ft
Szállásdíj kedvezményes (diák, nyugdíjas) fő/éj  1.280.- Ft 
Egyéb díjak
További motor beállás  egység/éj 490.- Ft 
További autó beállás egység/éj 590.- Ft
Áramcsatlakozás egység/éj 590.- Ft
Háziállat állat/éj 500.- Ft
Idegenforgalmi adó (18 - 70 év között) fő/éj 500.- Ft

 

LAKÓKOCSI

A területen 700 férőhelyes kemping üzemel. A kempingezőket kellemes környezet várja az óriás nyárfák

tövében. Vendégeink rendelkezésére áll a kemping közös hideg-meleg vízzel felszerelt szociális blokkja,

főző helyisége.

A lakókocsik számára szennyvíz ürítési és vízvételi lehetőséget biztosítunk.

A kijelölt tűzrakó helyeken bográcsozásra, szalonna sütésre, kültéri sütögetésre is lehetőség van.

Vendégeink térítés mentesen használhatják a területen található sportpályákat, valamint a szabadstrandot.

 

Egységenként fizetendő díj
Lakókocsihely hely egység/éj  1.790.- Ft
Lakókocsi + gépkocsi egység/éj 1.790.- Ft
Személyenként fizetendő díj
Szállásdíj felnőtt  fő/éj  1.600.- Ft
Szállásdíj gyerek (4 - 14 éves korig)  fő/éj  1.280.- Ft
Szállásdíj kedvezményes (diák, nyugdíjas) fő/éj  1.280.- Ft 
Egyéb díjak
További motor beállás  egység/éj 490.- Ft 
További autó beállás egység/éj 590.- Ft
Áramcsatlakozás egység/éj 1.090.- Ft
Háziállat állat/éj 500.- Ft
Idegenforgalmi adó (18 - 70 év között) fő/éj 500.- Ft

 

Házirend

 

 

A kemping címe:  Szegedi Partfürdő, Kemping és Apartman

 

6726 Szeged, Középkikötő-sor 1-3                                                             

            Telefonszám: 62/430-843                                             

Felügyeleti szerve: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

                                    6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

 

A kemping egyidejű befogadóképessége: 1000 fő

 

A kemping nyitva tartása: Az üzemeltetési szabályzatnak megfelelően (Nyitvatartási idő: Május. 1 – Szeptember 30.)*, ami hirdetményben illetve a pénztáraknál ki van helyezve.

 *A változtatás jogát fenn tartjuk.

 Az üzemrendtől való eltérésekről hirdetményben tájékoztatjuk vendégeinket. Az érvényben lévő szolgáltatási árak a pénztárnál vannak kifüggesztve.

 Panaszkönyv a pénztárban került elhelyezésre.

 A házirend minden dolgozóra, fürdőző és szálló vendégre, a fürdő és kemping területére belépőkre, valamint a fürdőben tartózkodókra egyaránt kötelező!

 

 1. Pénztárnyitás a mindenkori nyitva tartási időben történik, pénztárzárás a zárás előtt 30 perccel korábban.
 2. A házirend az egész fürdőterületre, kempingre és a létesítményre vonatkozik.
 3. Aki a szabályokat nem vállalja, vagy nem tartja be, attól a fürdő üzemeltetője a szolgáltatást megtagadhatja. A szabályzat a kemping bejáratánál jól látható helyen kerül kihelyezésre. A szabályzat nem ismerete, nem mentesíti a fürdővendégeket ill. látogatókat annak betartása alól.
 4. Számlát fizetni a recepción lehet, a pénztárnál kifüggesztett pénztárnyitvatartási idő alatt.
 5. A kempingvendégek kötelesek a kempingvendégek számára kiadott karszalagokat, az itt tartózkodásuk ideje alatt folyamatosan viselni.
 6. A tisztaságra mindenki köteles felügyelni. Szemetet szétdobálni, a vizet beszennyezni szigorúan Tilos!
 7. Állatot kizárólag a kempingben a mindenkori díj megfizetése mellett lehetséges de a gazda köteles a területen mindvégig pórázon tartani valamint a kutyapiszkot felszedni.
 8. Amennyiben a háziállat a pihennők nyugalmát tartósan zavarja, a vezetőségnek jogában áll a további szolgáltatások megtagadása.
 9. A fürdő és kemping területét mindenki saját felelősségére veheti igénybe.
 10. Szolgáltatásainkat csak a mindenkori belépő megváltása után vehetik igénybe. Munkavállalóink értékmegőrzésre nem vállalkozhatnak.
 11. A kemping berendezéseit csak rendeltetési céljuknak megfelelően szabad használni.
 12. Ittas állapotban a kemping területére belépni, ott tartózkodni tilos. Alkohol és egyéb szer hatása alatt álló egyéneknek a pénztár szállást nem adhat ki. Alkohol és egyéb szer hatása alatt álló vendégeket, kérésre, a kemping területéről haladéktalanul el kell távolítani.
 13. A kempingbe belépő vendégek kötelesek bemutatni az ott tartózkodásuk jogosultságát igazoló belépőjegyet, üdülőtulajdonosi- illetve kempingkártyát.
 14. A kempingben 18. életévét be nem töltött személy csak felnőtt kísérővel tartózkodhat.
 15. Csoportok elszállásolása alkalmával az élet-, balesetbiztonságért a csoport vezetője felelős. 
 16. Csoportok elszállásolása alkalmával, a szálláshelyek és azok berendezéseinek épségéért a csoport vezetője a felelős.
 17. A figyelmeztető táblákon feltüntetett utasítások betartása minden vendég részére kötelező.
 18. A kempingben és a fürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó dolgozók hivatalos személynek tekintendők, és a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg őket. Ugyanígy a biztonsági jelvénnyel rendelkezőket is.
 19. Szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható minden személy, aki szándékos magatartásával a fürdő, kemping üzemeltetését, mások testi épségét, egészségét veszélyezteti, a fürdő, kempingszabályzat egészségügyi, balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásaiban foglaltakat ismételten vagy figyelmeztetés ellenére megsérti.
 20. Azt a személyt, aki a házirendben foglaltakat megsérti, vagy a kemping rendjét, a kempingező és szálló vendégek nyugalmát zavarja, de magatartása nem minősül szabálysértésnek, a kemping területéről el kell távolítani és a kemping, szálláshely-szolgáltatások további igénybevételéből, ki kell zárni. Ehhez szükség esetén hatósági személy közreműködése is igénybe vehető.
 21. A kemping területén a talált tárgyakat haladéktalanul át kell adni a létesítmény vezetőjének, megőrzés céljából. Igazolt tulajdonosa a vezetőtől kapja vissza elveszett és megtalált értékeit.
 22. Lopás esetén a sértett kötelessége a hatóságok értesítése. Valamint a biztonsági szolgálatnál és pénztárnál jelezni.
 23. A megváltott szálláshelyek ellenértékét nem áll módunkban visszatéríteni.
 24. A kemping területén található vendégházakban dohányozni TILOS! 
 25. A kemping területén, csak a kijelölt helyeken, a dohányzási szabályzatban leírtak szerint lehet dohányozni!
 26. A kempingben tartózkodó vendégek csak a létesítményvezető engedélyével fogadhatnak vendégeket!
 27. A kemping területén esete 10 óra után hangoskodni valamint a vendégek nyugalmát zavarni szigorúan TILOS! Este 10 órát, meghaladó összejövetelt valamint zenés és hangosabb rendezvényt csak a létesítményvezető engedélyével lehet.
 28. A kempingbe érkező vendégek járműveikkel csak a kijelölt parkolóhelyen állhatnak meg!
 29. A kemping területén található apartmanok alá csak az engedéllyel rendelkezők állhatnak be
 30. A fenntartó évi 10 napot meg nem haladóan kiemelt rendezvények alkalmával előzetesen írásban kifüggesztéssel (tulajdonosi hirdetményben hirdetőtáblán illetve a pénztáraknál, valamint az internetes honlapján)  közölt konkrét naptári napokon üdülőtulajdonosokra és vendégekre kiterjedő hatállyal a gépjárművel való belépést a partfürdő teljes területére kizárhatja.
 31. Tüzet gyújtani csak és kizárólag a létesítményvezető írásos engedélyével lehet.

    A kemping részletes üzemelési rendjét, a szálláshelyek takarítási, fertőtlenítési rendjét, az élet- és balesetvédelmi, érték- és vagyonvédelmi, tűzrendészeti előírásait a vállalat belső szabályzatai rögzítik.

   

 

Kérjük kedves vendégeinket a házirendben leírtak betartására!