Telefon (62) 430-843
Mobil +36-20/527 45 39
+36-30/610 66 03
E-mail szegedcamping@ihrk.hu

Fürdő

 A FÜRDŐ A SZIN ÉPÍTÉSI MUNKÁLATAI MIATT NEM ÜZEMEL 08.16. NAPTÓL!!

 

Fürdő Árak

  Felnőtt Kedvezményes (diák és nyugdíjas) Gyerek
Napijegy 500 Ft 500 Ft 500 Ft
Sétálójegy/Kísérő jegy 400 Ft

 

  A fürdő nyitvatartásával kapcsolatban, kollégáinknál tud érdeklődni.

Házirend

A fürdő címe: PARTFÜRDŐ CAMPING ÉS SZABADSTRAND

    6726 Szeged, Középkikötő-sor 1-3.

    Telefonszám: 62/430-843

 

Felügyeleti szerve: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

     6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

 

A fürdő egyidejű befogadóképessége: 2300 fő

 

A fürdő nyitva tartása:

     Előszezon: május 1-től június 15-ig

         Hétfő – péntek 10-18 óráig

         Szombat – vasárnap 9-19 óráig

     Főszezon: június 16-tól augusztus 31-ig

         Minden nap 9-20 óráig

    Utószezon: szeptember 1-től szeptember 30-ig

        Hétfő péntek 10-18 óráig

        Szombat – vasárnap 9-19 óráig

 

 

 

Az üzemrendtől való eltérésekről hirdetményben tájékoztatjuk vendégeinket. Az érvényben lévő

szolgáltatási árak a pénztárnál vannak kifüggesztve.

 

Panaszkönyv a pénztárban került elhelyezésre.

 

A fürdő területén elektronikus megfigyelő rendszer működik, melynek tényét a belépő (napijegy, bérlet,

voucher) megvásárlásával a vendég tudomásul veszi.

 

A házirend minden dolgozóra, fürdőző vendégre, a fürdő területére belépőkre, a fürdőben tartózkodára egyaránt kötelező!

 

1. A fürdőben a mindenkori megállapított nyitvatartási időben lehet tartózkodni és fürödni. Ettől eltérő

utasítást csak az igazgató engedélyezhet. A belépőjegyet a fürdőben tartózkodás ideje alatt meg kell őrizni.

 

2. Pénztárnyitás a mindenkori nyitva tartási időben történik, pénztárzárás a zárás előtt 30 perccel korábban.

 

3. A házirend az egész fürdőterületre vonatkozik, melyet a vendég a belépő (napijegy, bérlet, voucher)

megvásárlásával tudomásul vesz és elfogadja.

 

4. A tisztaságra mindenki köteles felügyelni. Szemetet szétdobálni, a vizet beszennyezni szigorúan

Tilos! A szemetet a kijelölt hulladékgyűjtőkbe helyezzék el!

 

5. A fürdő közvetlen területére állatot behozni Tilos! (Az őrkutyák ez alól kivételt képeznek.)

 

6. A fürdőt mindenki saját felelősségére veheti igénybe.

 

7. Szolgáltatásaink a pénztárban előre megváltott jegy ellenében vehetők igénybe. Dolgozóink –

utólagos jegyvásárlásra – pénzt nem vehetnek át, értékmegőrzésre nem vállalkozhatnak.

 

8. A belépőjegy a megvásárlás napján, nyitvatartási időben érvényes, vissza nem váltható, egyszeri

belépésre jogosít. A jegy kilépés utána visszatérésre nem jogosít.

 

9. A fürdő berendezéseit csak rendeltetési céljuknak megfelelően szabad használni.

 

10. Ittas és egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló személynek a fürdő területére belépni, ott

tartózkodni tilos. Ittas és egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló egyéneknek a pénztár fürdőjegyet

nem adhat ki. Az ittas és egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló vendégeket a fürdő területéről

haladéktalanul el kell távolítani.

 

11. Be nem gyógyult sebbel, fertőző vagy undort keltő betegségben szenvedő személyek a közös fürdőket nem látogathatják.

 

12. Vakok, támogatásra szorulók, hallássérültek, mozgásukban korlátozottak, szellemi fogyatékosok

csak kísérővel léphetnek a fürdőbe.

 

13. 14 éven aluli gyermekek csak folyamatos szülői, illetve felnőtt kísérő felügyelete mellett

tartózkodhatnak a Fürdő területén, és a szülő illetve felnőtt kísérő felelősségére használhatják a Fürdő létesítményeit.

 

14. A medencében minden korosztály részére fürdőruha, a nem szobatiszta gyermekek számára a

vízhatlan „úszópelenka” használata kötelező!

 

15. A medencékben férfiaknak úszónadrág, nőknek bikini vagy úszódressz használata kötelező! Utcai

vagy alsóruházatban a medencék használata Tilos!

 

16. Üveget, törékeny tárgyat, élelmiszert, újságot – olyan dolgokat, amelyek a medence vizét

beszennyezik – a fürdőmedencékbe bevinni tilos. Tilos rádiót, magnót, CD-t úgy hallgatni, hogy az másokat zavarjon.

 

17. A medencébe lépés előtt a zuhanyzás kötelező!

 

18. A fürdőmedencébe ugrálni tilos. Mások testi épségét veszélyeztető társasjátékot játszani tilos.

 

19. Az úszni nem tudók csak a kijelölt helyeken, sekély vízben fürödhetnek.

 

20. A csoportok, különös tekintettel a gyermekcsoportok vezetői felelősek a csoport fegyelméért, élet-,

baleset- és vagyonbiztonságáért, a Házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért.

 

21. Mások testi épségét veszélyeztető társasjátékot játszani tilos.

 

22. A figyelmeztető táblákon feltüntetett utasítások betartása minden vendég részére kötelező.

 

23. A fürdő vezetőjének, fürdőmesterének a házirend betartására, valamint a fürdőzés módjára

vonatkozó utasításait minden fürdőző, fürdőben tartózkodó személy köteles betartani.

 

24. A fürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó dolgozók hivatalos személynek tekintendők, és a

hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg őket. Ugyanígy a biztonsági jelvénnyel rendelkezőket is.

 

25. Szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható minden személy, aki szándékos magatartásával a

fürdő üzemeltetését, mások testi épségét, egészségét veszélyezteti, a fürdőszabályzat egészségügyi,

balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásaiban foglaltakat ismételten vagy figyelmeztetés ellenére megsérti.

 

26. Azt a személyt, aki a házirendben foglaltakat megsérti, vagy a fürdő rendjét, a fürdő vendégek

nyugalmát zavarja, de magatartása nem minősül szabálysértésnek, a fürdőből el kell távolítani és a

fürdőszolgáltatások további igénybevételéből, ki kell zárni. Ehhez szükség esetén hatósági személy

közreműködése is igénybe vehető.

 

27. A fürdő területén a talált tárgyakat haladéktalanul át kell adni a fürdő vezetőjének, megőrzés

céljából. Igazolt tulajdonosa a vezetőtől kapja vissza elveszett és megtalált értékeit.

 

28. Lopás esetén a sértett felelőssége a fürdővezetőt értesíteni. A fürdő dolgozói kötelesek segíteni a károsultat.

 

29. A Fürdő területén elhelyezett és őrizetlenül hagyott tárgyakért, valamint a Fürdő területén hagyott

tárgyak elvesztéséből származó károkért a Fürdő nem vállal felelősséget.

 

30. A fürdő területén csak az arra kijelölt helyen engedélyezett a dohányzás.

 

31. A Fürdő vezetése, rendkívüli meteorológiai viszonyok között (villámlás, szélvihar) a medencék

használatát ideiglenesen, biztonsági okokból szüneteltetheti. Ezért a Fürdő a vendégeknek kártérítéssel nem tartozik!

 

32. A Fürdő területén tüzet rakni, csak az arra kijelölt helyen, a mindenkori létesítményvezető engedélyével lehet!

 

A fürdő részletes üzemelési rendjét, a medencék vízellátási, ürítési, takarítási, fertőtlenítési rendjét, az

élet- és balesetvédelmi, érték- és vagyonvédelmi, tűzrendészeti előírásait a vállalat belső szabályzatai

A fürdő vezetője üzemelési naplót, ellenőrzési naplót, sérülési naplót köteles rendszeresen vezetni.

 

Kérjük kedves vendégeinket a házirendben leírtak betartására!