Phone (62) 430-843
Mobile +36-20/527 45 39
+36-30/610 66 03
E-mail szegedcamping@ihrk.hu

Bath

 

  Felnőtt Kedvezményes (diák és nyugdíjas) Gyerek
Napijegy 1.090 Ft 890 Ft 690 Ft
Kedvezményes napijegy (15 órától) 890 Ft 690 Ft 490 Ft
Családi kedvezményes napijegy

2.390 Ft (2 felnőtt + 1 gyerek estén)

2.990 (2 felnőtt + 2 gyerek esetén)

  további felnőtt esetén +890 Ft
  további gyerek esetén +490 Ft
Sétálójegy/Kísérő jegy 390 Ft
Bérlet 39.900 Ft 29.900 Ft 20.900 Ft
10 alkalmas belépő 9.900 Ft 8.000 Ft 6.200 Ft
20 alkalmas belépő 18.500 Ft 15.100 Ft 12.400 Ft
65 éven felüliek bérlete 19.000 Ft  

 

  A fürdő nyitvatartásával kapcsolatban, kollégáinknál tud érdeklődni.

Házirend

A fürdő címe: PARTFÜRDŐ CAMPING ÉS SZABADSTRAND

    6726 Szeged, Középkikötő-sor 1-3.

    Telefonszám: 62/430-843

 

Felügyeleti szerve: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

     6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

 

A fürdő egyidejű befogadóképessége: 2300 fő

 

A fürdő nyitva tartása:

     Előszezon: május 1-től június 15-ig

         Hétfő – péntek 10-18 óráig

         Szombat – vasárnap 9-19 óráig

     Főszezon: június 16-tól augusztus 31-ig

         Minden nap 9-20 óráig

    Utószezon: szeptember 1-től szeptember 30-ig

        Hétfő péntek 10-18 óráig

        Szombat – vasárnap 9-19 óráig

 

 

 

Az üzemrendtől való eltérésekről hirdetményben tájékoztatjuk vendégeinket. Az érvényben lévő

szolgáltatási árak a pénztárnál vannak kifüggesztve.

 

Panaszkönyv a pénztárban került elhelyezésre.

 

A fürdő területén elektronikus megfigyelő rendszer működik, melynek tényét a belépő (napijegy, bérlet,

voucher) megvásárlásával a vendég tudomásul veszi.

 

A házirend minden dolgozóra, fürdőző vendégre, a fürdő területére belépőkre, a fürdőben tartózkodára egyaránt kötelező!

 

1. A fürdőben a mindenkori megállapított nyitvatartási időben lehet tartózkodni és fürödni. Ettől eltérő

utasítást csak az igazgató engedélyezhet. A belépőjegyet a fürdőben tartózkodás ideje alatt meg kell őrizni.

 

2. Pénztárnyitás a mindenkori nyitva tartási időben történik, pénztárzárás a zárás előtt 30 perccel korábban.

 

3. A házirend az egész fürdőterületre vonatkozik, melyet a vendég a belépő (napijegy, bérlet, voucher)

megvásárlásával tudomásul vesz és elfogadja.

 

4. A tisztaságra mindenki köteles felügyelni. Szemetet szétdobálni, a vizet beszennyezni szigorúan

Tilos! A szemetet a kijelölt hulladékgyűjtőkbe helyezzék el!

 

5. A fürdő közvetlen területére állatot behozni Tilos! (Az őrkutyák ez alól kivételt képeznek.)

 

6. A fürdőt mindenki saját felelősségére veheti igénybe.

 

7. Szolgáltatásaink a pénztárban előre megváltott jegy ellenében vehetők igénybe. Dolgozóink –

utólagos jegyvásárlásra – pénzt nem vehetnek át, értékmegőrzésre nem vállalkozhatnak.

 

8. A belépőjegy a megvásárlás napján, nyitvatartási időben érvényes, vissza nem váltható, egyszeri

belépésre jogosít. A jegy kilépés utána visszatérésre nem jogosít.

 

9. A fürdő berendezéseit csak rendeltetési céljuknak megfelelően szabad használni.

 

10. Ittas és egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló személynek a fürdő területére belépni, ott

tartózkodni tilos. Ittas és egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló egyéneknek a pénztár fürdőjegyet

nem adhat ki. Az ittas és egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló vendégeket a fürdő területéről

haladéktalanul el kell távolítani.

 

11. Be nem gyógyult sebbel, fertőző vagy undort keltő betegségben szenvedő személyek a közös fürdőket nem látogathatják.

 

12. Vakok, támogatásra szorulók, hallássérültek, mozgásukban korlátozottak, szellemi fogyatékosok

csak kísérővel léphetnek a fürdőbe.

 

13. 14 éven aluli gyermekek csak folyamatos szülői, illetve felnőtt kísérő felügyelete mellett

tartózkodhatnak a Fürdő területén, és a szülő illetve felnőtt kísérő felelősségére használhatják a Fürdő létesítményeit.

 

14. A medencében minden korosztály részére fürdőruha, a nem szobatiszta gyermekek számára a

vízhatlan „úszópelenka” használata kötelező!

 

15. A medencékben férfiaknak úszónadrág, nőknek bikini vagy úszódressz használata kötelező! Utcai

vagy alsóruházatban a medencék használata Tilos!

 

16. Üveget, törékeny tárgyat, élelmiszert, újságot – olyan dolgokat, amelyek a medence vizét

beszennyezik – a fürdőmedencékbe bevinni tilos. Tilos rádiót, magnót, CD-t úgy hallgatni, hogy az másokat zavarjon.

 

17. A medencébe lépés előtt a zuhanyzás kötelező!

 

18. A fürdőmedencébe ugrálni tilos. Mások testi épségét veszélyeztető társasjátékot játszani tilos.

 

19. Az úszni nem tudók csak a kijelölt helyeken, sekély vízben fürödhetnek.

 

20. A csoportok, különös tekintettel a gyermekcsoportok vezetői felelősek a csoport fegyelméért, élet-,

baleset- és vagyonbiztonságáért, a Házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért.

 

21. Mások testi épségét veszélyeztető társasjátékot játszani tilos.

 

22. A figyelmeztető táblákon feltüntetett utasítások betartása minden vendég részére kötelező.

 

23. A fürdő vezetőjének, fürdőmesterének a házirend betartására, valamint a fürdőzés módjára

vonatkozó utasításait minden fürdőző, fürdőben tartózkodó személy köteles betartani.

 

24. A fürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó dolgozók hivatalos személynek tekintendők, és a

hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg őket. Ugyanígy a biztonsági jelvénnyel rendelkezőket is.

 

25. Szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható minden személy, aki szándékos magatartásával a

fürdő üzemeltetését, mások testi épségét, egészségét veszélyezteti, a fürdőszabályzat egészségügyi,

balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásaiban foglaltakat ismételten vagy figyelmeztetés ellenére megsérti.

 

26. Azt a személyt, aki a házirendben foglaltakat megsérti, vagy a fürdő rendjét, a fürdő vendégek

nyugalmát zavarja, de magatartása nem minősül szabálysértésnek, a fürdőből el kell távolítani és a

fürdőszolgáltatások további igénybevételéből, ki kell zárni. Ehhez szükség esetén hatósági személy

közreműködése is igénybe vehető.

 

27. A fürdő területén a talált tárgyakat haladéktalanul át kell adni a fürdő vezetőjének, megőrzés

céljából. Igazolt tulajdonosa a vezetőtől kapja vissza elveszett és megtalált értékeit.

 

28. Lopás esetén a sértett felelőssége a fürdővezetőt értesíteni. A fürdő dolgozói kötelesek segíteni a károsultat.

 

29. A Fürdő területén elhelyezett és őrizetlenül hagyott tárgyakért, valamint a Fürdő területén hagyott

tárgyak elvesztéséből származó károkért a Fürdő nem vállal felelősséget.

 

30. A fürdő területén csak az arra kijelölt helyen engedélyezett a dohányzás.

 

31. A Fürdő vezetése, rendkívüli meteorológiai viszonyok között (villámlás, szélvihar) a medencék

használatát ideiglenesen, biztonsági okokból szüneteltetheti. Ezért a Fürdő a vendégeknek kártérítéssel nem tartozik!

 

32. A Fürdő területén tüzet rakni, csak az arra kijelölt helyen, a mindenkori létesítményvezető engedélyével lehet!

 

A fürdő részletes üzemelési rendjét, a medencék vízellátási, ürítési, takarítási, fertőtlenítési rendjét, az

élet- és balesetvédelmi, érték- és vagyonvédelmi, tűzrendészeti előírásait a vállalat belső szabályzatai

A fürdő vezetője üzemelési naplót, ellenőrzési naplót, sérülési naplót köteles rendszeresen vezetni.

 

Kérjük kedves vendégeinket a házirendben leírtak betartására!